"Tôi trước tác là để phổ biến tâm thuật chứ không phải để kiếm danh lợi." THÁI DOÃN HIỂU

NHỮNG BÀI VIẾT TIÊU BIỂU của Thái Doãn Hiểu

Được đăng bởi THÁI DOÃN HIỂU Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Những bài viết tiêu biểu

của THÁI DOÃN HIỂU
được nhiều báo mạng đăng tải
và có nhiều bạn đọc


Vì sao Nguyễn Du viết Truyện Kiều ?

Làng Vạc - phế đô nước Âu Lạc

Phản biện sự phản biện…

Đọc lại trả lời phỏng vấn của Hoài Thanh thời @

Bá Nha - Tử Kỳ Buổi gặp gỡ Nhà nghiên cứu phê bình văn học Thái Doãn Hiểu tại tòa soạn Tạp Chí Sông Hương (new)

Tạ lỗi cố nhân

Chùm truyện cực ngắn của Thái Doãn Hiểu

Đoàn Thị Lam Luyến

Hoàng Trần Cương

Nguyễn Khắc Thạch

Võ VănTrực

Hoàng Cầm

Lê Quốc Hán

Điền Ngọc Phách

Thạch Quỳ

Hoàng Hữu

Phạm ThiênThư
Phạm Thiên Thư - Khi Ông Xả Thân Làm Tín Đồ Thơ Nhà nghiên cứu phê bình văn học Thái Doãn Hiểu (new)

Nguyễn Ngọc Oánh

0 nhận xét

Đăng nhận xét

CHÂM NGÔN SỐNG VÀ VIẾT

Tôi viết phê bình là để làm sáng giá và sang giá tác giả, tác phẩm văn học.

HOÀNG NGỌC HIẾN

Mỗi ngày gặp một người, họ là mảnh của thiên tài nhân loại. Hãy nhặt những chữ của đời mà viết nên trang.

CHẾ LAN VIÊN

Sở dĩ tôi nhìn được xa trông được rộng là bởi tôi đứng trên vai những người khổng lồ.

NIU TƠN