"Tôi trước tác là để phổ biến tâm thuật chứ không phải để kiếm danh lợi." THÁI DOÃN HIỂU

BẢNG TRA CỨU Về THÁI DOÃN HIỂU

Được đăng bởi THÁI DOÃN HIỂU Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010


(I)                LÝ LỊCH :
1- Tiểu sử văn hóa

2- Bá Nha - Tử Kỳ

3- Liên lạc :
      THÁI DOÃN HIỂU
      414/10B Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông Q.2. Tp Hồ Chí Minh
      Email:  http://hieu.thaidoan@gmail.com
      websites : http://thaidoanhieu.blogspot.com/
Websites: www.3tgroupi.com
Google : thaidoanhieu
Mob: 01 287 793 354
Máy bàn : 08 22 194 879

(II)             THƯ MỤC QUA WEBSITES RIÊNG :

(III)          THƯ MỤC THÁI DOÃN HIỂU
            TRÊN CÁC WEBSITES KHÁC

(IV)    THƯ MỤC google THAI DOANHIEU

(V)    NHỮNG BÀI VIẾT TIÊU BIỂU CỦA THÁI DOÃN HIỂU

  (VI)      NGƯỜI LƯU DANH CHO THƠ CA
……(Đang soạn)


CHÂM NGÔN SỐNG VÀ VIẾT
              của Thái Doãn Hiểu


Tôi trước tác là để phổ biến tâm thuật chứ không phải  để kiếm danh kiếm lợi.
                                                         THÁI DOÃN HIỂU

Tôi viết phê bình là để làm sáng giá và sang giá tác giả, tác phẩm văn học
                                                    HOÀNG NGỌC HIẾN

Mỗi ngày gặp một người, họ là mảnh của thiên tài nhân loại. Hãy nhặt những chữ của đời mà viết nên trang.   CHẾ LAN VIÊN

Sở dĩ tôi nhìn được xa trông được rộng là bởi tôi đứng trên vai những người khổng lồ.                                        NIU TƠN

0 nhận xét

Đăng nhận xét

CHÂM NGÔN SỐNG VÀ VIẾT

Tôi viết phê bình là để làm sáng giá và sang giá tác giả, tác phẩm văn học.

HOÀNG NGỌC HIẾN

Mỗi ngày gặp một người, họ là mảnh của thiên tài nhân loại. Hãy nhặt những chữ của đời mà viết nên trang.

CHẾ LAN VIÊN

Sở dĩ tôi nhìn được xa trông được rộng là bởi tôi đứng trên vai những người khổng lồ.

NIU TƠN